Szürtén és Mezőgecsén segíthetünk együtt

Főoldal  /  Frissítések  /  Hírek  /  Jelenlegi Oldal
szurte_med

Utcakép a kárpátaljai Szürtén

 

Bár Kárpátalja Magyarország szomszédságában helyezkedik el, számunkra mégis egy ismeretlen világ. Hányattatott történelmét jól jelzi, hogy az 1920-as évektől Csehszlovákia, egy rövid időre Magyarország, később a Szovjetunió, majd 1991-től a mai Ukrajna része, az utóbbi legkisebb közigazgatási területe. Négy történelmi magyar vármegye – Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros – területén helyezkedik el, 1.25 millió lakossal. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint mára ebből mintegy 150 ezer magyar nemzetiségű maradt, ez az összlakosságának csak 12%-át teszi ki.

A határmenti magyarságnak talán itt a legnehezebb a sorsa. A falvak sorban néptelenednek el, a kilátástalan életkörülmények miatt már több száz településről elköltöztek a helybéliek, hogy a városokban próbáljanak szerencsét. Egy 2012-es közvéleménykutatás szerint a megkérdezett vidéki lakosok közül minden második szegénynek, minden 12. pedig nyomorban élőnek vallja magát. Ezen nem is lehet csodálkozni: a 2700 ukrán hrivnyás átlagfizetés az inflációtól függően is maximum 30,000 forintot ér, a legnagyobb válság idején pedig az állam évekig nem fizette ki a nyugdíjakat.

A Baptista Szeretetszolgálat „Fogadj örökbe!” programja egy évtizede működik folyamatosan Kárpátalja különböző magyarlakta településein. Segítségnyújtásunk kiterjedt az iskolai étkeztetésre, hátrányos helyzetű családok támogatására, a munkácsi romatelep mélyszegénységben élő lakóinak segélyezésére, az írástudatlanság felszámolására. A közelmúltban újabb településekről kaptunk segélykérést, és a körülményeket megismerve idén két helyen szeretnénk elindítani a „Fogadj örökbe!” gyermektámogatást: Mezőgecsén és Szürtén.

Szürte egy Ungvárhoz közeli kis település, lakóinak több mint kétharmada magyar. A helyi két tanítási nyelvű iskola a három szomszédos falu magyarajkú gyermekeit is idevonzza, így mintegy 140 diák tanulhat anyanyelvén. Az 50-es évek elején épült intézmény megkopott, több helyen felújításra szorul. Hiányzik a kerítés, az iskolai könyvtár számára nincsen hely, az étkezőben és az osztálytermekben mállik a vakolat. Nincs fénymásoló, a számítógépteremben csak néhány elavult gép árválkodik, az igazgatónő mindezek ellenére elsősorban a magyar nyelvű irodalmat és a magyar szemléltető eszközöket hiányolja leginkább.

Az ezerfős Mezőgecse csak öt kilométerre van a határtól és 95%-ban magyar nemzetiségűek lakják. A 70-es években épült kis óvoda remek szakmai munkát végez, saját forrásból számos fejlesztést megvalósított az elmúlt években: játszóteret építettek, bekerítették az udvart, vizesblokkot alakítottak ki, lecserélték a nyílászárókat és a padlót. Az óvoda mindezek ellenére is küzd az állandó helyhiánnyal, hiányos a konyhafelszerelése és a mosodája is. A legnagyobb probléma pedig az étkeztetés. Bár az állam elvileg finanszírozza az óvodai étkeztetést, az üres kincstár miatt a szükséges összegnek csak kis töredékét fizeti ki, azt is legtöbbször késve. A családok számára pedig olyan nagy teher az ebédpénz, hogy sokan inkább otthon maradnak a gyerekkel, csak fizetni ne kelljen.

A kárpátaljai „Fogadj örökbe!” programon keresztül a Baptista Szeretetszolgálat Szürtén a hátrányos helyzetű, tehetséges magyar diákokat támogatja 2013 szeptemberétől, Mezőgecsén pedig az óvodai étkeztetés megoldását tervezzük. Segítsen Ön is hogy a 140 magyar diák jobb körülmények között tanulhasson és a 45 kisóvodás étkeztetése megoldódjon!